Сайт компанії ТОВ "Акку-енерго"

знаходиться на стадії розробки

 

 

 

Фінансова звітність:

  1. Аудиторський висновок
  2. Баланс
  3. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
  4. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
  5. Звіт про власний капітал
  6. Примітки до річної звітності
  7. Звіт про корпоративне управління